دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI

دستگاه DVR داهوا DH-XVR5832S

پشتیبانی تا رزولوشن: 5 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 32 کانال
تعداد کانال صدا: 16 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 8 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: IP+CVI+AHD+TVI+CVBS

دستگاه DVR داهوا DH-XVR5432L

پشتیبانی تا رزولوشن: 5 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 32 کانال
تعداد کانال صدا: 4 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 8 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: IP+CVI+AHD+TVI+CVBS

دستگاه DVR داهوا DH-XVR5232AN-X

پشتیبانی تا رزولوشن: 6 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 32 کانال
تعداد کانال صدا: 16 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 10 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: IP+CVI+AHD+TVI+CVBS

دستگاه DVR داهوا DH-XVR5232AN-S2

پشتیبانی تا رزولوشن: 5 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 32 کانال
تعداد کانال صدا: 16 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 16 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: IP+CVI+AHD+TVI+CVBS

دستگاه DVR داهوا DH-HCVR8816S-S3

پشتیبانی تا رزولوشن: 12 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 16 کانال
تعداد کانال صدا: 16 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 64 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: IP+CVI+AHD+TVI+CVBS

دستگاه DVR داهوا DH-XVR5416L

پشتیبانی تا رزولوشن: 5 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 16 کانال
تعداد کانال صدا: 1 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 6 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: IP+CVI+AHD+TVI+CVBS

دستگاه DVR داهوا DH-XVR5216AN-4KL-X

پشتیبانی تا رزولوشن: 8 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 16 کانال
تعداد کانال صدا: 1 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 10 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: IP+CVI+AHD+TVI+CVBS

دستگاه DVR داهوا DHI-XVR5216AN-4KL

پشتیبانی تا رزولوشن: 8 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 16 کانال
تعداد کانال صدا: 1 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 16 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: IP+CVI+AHD+TVI+CVBS

دستگاه DVR داهوا DH-XVR5216AN-X

پشتیبانی تا رزولوشن: 6 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 16 کانال
تعداد کانال صدا: 1 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 10 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: IP+CVI+AHD+TVI+CVBS

دستگاه DVR داهوا DH-XVR5216AN-S2

پشتیبانی تا رزولوشن: 5 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 16 کانال
تعداد کانال صدا: 1 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 16 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: IP+CVI+AHD+TVI+CVBS

دستگاه DVR داهوا DH-XVR5116H-X

پشتیبانی تا رزولوشن: 6 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 16 کانال
تعداد کانال صدا: 1 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 10 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: IP+CVI+AHD+TVI+CVBS

دستگاه DVR داهوا DHI-XVR4116HS-S2

پشتیبانی تا رزولوشن: 8 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 8 کانال
تعداد کانال صدا: 1 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 10 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: IP+CVI+AHD+TVI+CVBS

دستگاه DVR داهوا DH-XVR5108H-4KL-X

پشتیبانی تا رزولوشن: 8 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 8 کانال
تعداد کانال صدا: 1 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 10 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: IP+CVI+AHD+TVI+CVBS

دستگاه DVR داهوا DHI-XVR5108H-4KL

پشتیبانی تا رزولوشن: 8 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 8 کانال
تعداد کانال صدا: 1 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 8 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: IP+CVI+AHD+TVI+CVBS

دستگاه DVR داهوا DH-XVR5108HS-X

پشتیبانی تا رزولوشن: 6 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 8 کانال
تعداد کانال صدا: 1 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 10 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: IP+CVI+AHD+TVI+CVBS

دستگاه DVR داهوا DHI-XVR4108HS-S2

پشتیبانی تا رزولوشن: 5 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 8 کانال
تعداد کانال صدا: 1 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 8 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: IP+CVI+AHD+TVI+CVBS


  • 1
  • 2