دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI

دستگاه DVR ورتینا VDR-1601E

پشتیبانی تا رزولوشن: 3 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 16 کانال
تعداد کانال صدا: 1 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 6 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: TVI/CVI/IP/AHD/Analog

دستگاه DVR ورتینا VDR-1601L

پشتیبانی تا رزولوشن: 2 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 16 کانال
تعداد کانال صدا: 1 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 6 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: TVI/CVI/IP/AHD/Analog

دستگاه DVR ورتینا VDR-1601 Plus

پشتیبانی تا رزولوشن: 3 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 16 کانال
تعداد کانال صدا: 1 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 12 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: TVI/CVI/IP/AHD/Analog

دستگاه DVR ورتینا VDR-1602A PLUS

پشتیبانی تا رزولوشن: 3 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 16 کانال
تعداد کانال صدا: 16 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 12 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: TVI/CVI/IP/AHD/Analog

دستگاه DVR ورتینا VDR-1605F PLUS

پشتیبانی تا رزولوشن: 5 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 16 کانال
تعداد کانال صدا: 4 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 12 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: TVI/CVI/IP/AHD/Analog

دستگاه DVR ورتینا VDR-1605 PLUS

پشتیبانی تا رزولوشن: 3 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 16 کانال
تعداد کانال صدا: 4 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 12 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: TVI/CVI/IP/AHD/Analog

دستگاه DVR ورتینا VDR-3202P4

پشتیبانی تا رزولوشن: 2 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 32 کانال
تعداد کانال صدا: 16 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 16 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: TVI/CVI/IP/AHD/Analog

دستگاه DVR ورتینا VDR-3202P8

پشتیبانی تا رزولوشن: 2 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 32 کانال
تعداد کانال صدا: 16 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 32 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: TVI/CVI/IP/AHD/Analog

دستگاه DVR ورتینا VDR-401 PLUS

پشتیبانی تا رزولوشن: 3 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 4 کانال
تعداد کانال صدا: 1 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 6 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: TVI/CVI/IP/AHD/Analog

دستگاه DVR ورتینا VDR-402A PLUS

پشتیبانی تا رزولوشن: 3 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 4 کانال
تعداد کانال صدا: 4 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 6 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: TVI/CVI/IP/AHD/Analog

دستگاه DVR ورتینا VDR-402 PLUS

پشتیبانی تا رزولوشن: 3 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 4 کانال
تعداد کانال صدا: 1 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 6 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: TVI/CVI/IP/AHD/Analog

دستگاه DVR ورتینا VDR-405F PLUS

پشتیبانی تا رزولوشن: 5 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 4 کانال
تعداد کانال صدا: 4 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 6 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: TVI/CVI/IP/AHD/Analog

دستگاه DVR ورتینا VDR-405 PLUS

پشتیبانی تا رزولوشن: 3 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 4 کانال
تعداد کانال صدا: 4 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 6 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: TVI/CVI/IP/AHD/Analog

دستگاه DVR ورتینا VDR-801E

پشتیبانی تا رزولوشن: 3 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 8 کانال
تعداد کانال صدا: 1 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 6 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: TVI/CVI/IP/AHD/Analog

دستگاه DVR ورتینا VDR-801L

پشتیبانی تا رزولوشن: 2 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 8 کانال
تعداد کانال صدا: 1 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 6 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: TVI/CVI/IP/AHD/Analog

دستگاه DVR ورتینا VDR-801 PLUS

پشتیبانی تا رزولوشن: 3 مگاپیکسل
تعداد کانال ویدیو: 8 کانال
تعداد کانال صدا: 1 کانال
ظرفیت هارد پشتیبانی: 12 ترابایت
تکنولوژی های پشتیبانی شده: TVI/CVI/IP/AHD/Analog


  • 1
  • 2

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0